W dniu 14 grudnia 2020 r. przedstawiciele pięciu krajów partnerskich projektu Land Mobility spotkali się na trzecim spotkaniu projektowym. Panująca pandemia COVID-19 zmusiła konsorcjum do zorganizowania spotkania, które pierwotnie zaplanowano w Luton w Wielkiej Brytanii, w sposób zdalny. Spotkanie zostało z powodzeniem poprowadzone przez University of Bedfordshire.

W sesji online uczestniczyli także przedstawiciele Macra na Feirme, Irlandia (koordynator); PROPEL Europe, Belgia; Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT), Irlandia; Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o. o. (PFA), Polska; oraz European Landowners Organization (ELO), Belgia.

Konsorcjum projektu dokonało przeglądu postępów i aktualnego stanu wszystkich trzech produktów intelektualnych. Wszyscy partnerzy dyskutowali nad wpływem konferencji COVID-19 na projekt oraz nad rozwiązaniami potencjalnych problemów wynikających z zaistniałej sytuacji. Podczas spotkania GMIT zaproponował możliwy format działań w ramach swojego produktu intelektualnego. Następnie UoB zaprezentował oprogramowanie, które będzie wykorzystywane przez wszystkich partnerów do produkcji animowanych filmów. Następny w kolejności był PFA, który zaprojektował platformę e-learningową i przedstawił swoje sugestie dotyczące możliwych do wprowadzenia aktualizacji. Konsorcjum ustaliło daty zakończenia poszczególnych zadań w projekcie oraz omówiło terminy i program zbliżających się szkoleń i spotkań, które odbędą się indywidualnie we wszystkich krajach partnerskich projektu.