Ze względu na panującą pandemię wirusa Covid 19 drugie spotkanie projektowe, zaplanowane w Warszawie, odbyło się online w dniu 23 czerwca 2020 r. Spotkanie było prowadzone przez Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o.

W spotkaniu online uczestniczyli również przedstawiciele Macra na Feirme, Irlandia, koordynator projektu; PROPEL Europe, Belgia; Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT), Irlandia; University of Bedfordshire, Anglia oraz European Landowners Organization, Belgia. W sumie w spotkaniu online wzięło udział 12 osób.

Zespół projektowy dyskutował o zarządzaniu projektem oraz o postępie prac nad wszystkimi trzema produktami intelektualnymi. Praca nad modułami została podzielona między poszczególne organizacje. Podczas spotkania omówiono także platformę e-learningową, przedstawiono kanały rozpowszechniania informacji o projekcie (strona internetowa projektu, Facebook, Twitter) oraz przyjęto plan rozpowszechniania informacji o projekcie. Partnerzy projektu ustalili terminy realizacji kolejnych zadań w projekcie, omówili także terminy i program szkoleń oraz spotkań, które odbędą się w poszczególnych krajach partnerskich projektu.